หน้าแรก ข้อคิดชีวิต จะพูดอะไร ก็ให้คิดถึงใจคนฟังบ้าง ก็ดีนะ

จะพูดอะไร ก็ให้คิดถึงใจคนฟังบ้าง ก็ดีนะ

79

จะพูดอะไร ก็คิดถึงใจคนฟังบ้าง ถึงจะอยากได้ความจริงใจ แต่คงไม่มีใครอยากเสียใจ เพราะคำพูดที่ตรงและแรงเกินไป

ความจริงใจเป็นเรื่องจำเป็น แต่การให้เกียรติก็สำคัญ

อย่าตรงจนลืมคิดถึงมารยาทและกาละเทศะ

สำหรับหลักในการพูดที่ดีนั้น

ไม่ว่าจะเป็นของกูรูท่านใดในโลก

ก็สรุปได้ตามหลัก “ปิยวาจา” ทั้งนั้น ไม่มีมากไปกว่านี้

“ปิยวาจา” หรือวาจาอันเป็นที่รัก

มีองค์ประกอบ ๔ ประการ คือ

๑. เป็นคำจริง

๒. เป็นคำยกใจ ฟังแล้วเกิดกำลังใจ

๓. พูดออกไปแล้วเกิดประโยชน์

๔. เวลาพูดก็ต้องพูดด้วยจิตที่มีเมตตา

เช่น หากจะไปตักเตือนใคร ก็คิดไตร่ตรองก่อนว่าเรื่องนั้นจริงหรือไม่ เราตีความไปเองหรือเปล่า ก่อนจะพูดก็เลือกสรรคำให้ดี ให้น่าฟัง

และเมื่อพูดด้วยจิตที่เมตตาหวังดีต่อเขา น้ำเสียงและท่าทางของเราก็จะอ่อนโยนน่าฟัง คนฟังจึงเปิดใจรับได้โดยไม่ยาก

แต่ถ้าเราทำตรงข้ามกับหลักปิยวาจา เช่น ฟังข่าวลือมา ไม่เช็คให้ดีก่อน เจอหน้าก็เปิดฉากด่าด้วยความหงุดหงิดทันที ใครเขาจะเปิดใจฟัง เขาไม่ด่ากลับก็ดีแล้ว

การพูดตรงนั้นดี แต่ถ้าตรงเกินไป

จนคนฟังรับไม่ได้ จะกลายเป็น

“ขาดเมตตา”

คำพูดที่ดีต้อง ไม่ทำร้ายจิตใจคน